Main Courses

SEM 1

 • Anatomi Manusia
 • Fisiologi Manusia
 • Kimia Persekitaran Asas
 • Mikrobiologi Persekitaran
 • Biokimia Asas dan Metabolisme

SEM 2

 • Sains Tingkahlaku
 • Sains Persekitaran
 • Kimia Persekitaran Lanjutan
 • Pengurusan dan Keselamatan Makmal
 • Fizik Persekitaran
 • Prinsip Kesihatan Persekitaran
Advertisements